Scabiosa

ช่อกุหลาบหอม Pink O'hara

รวมรูปภาพผลงานของทางร้าน

ช่อกุหลาบหอม Pink O'hara

ช่อนี้ทางร้านเลือกใช้ดอกกุหลาบ สายพันธ์ุที่ชื่อ Pink O'hara เป็นกุหลาบนำเข้าจากจีน จุดเด่นคือมีกลิ่นหอมอ่อนๆ (กุหลาบตัดดอก (cut rose) ส่วนใหญ่ที่ใช้กันในร้านดอกไม้จะไม่มีกลิ่น) ดอกแซมต่างๆในช่อนี้มี carnation, scabiosa

ดอกไม้ช่อใหญ่พิเศษ กับกุหลาบสี candy จากเอกวาดอร์

Bouquet

ดอกไม้ช่อใหญ่พิเศษ กับกุหลาบสี candy จากเอกวาดอร์

ช่อดอกไม้สด ผสมดอกไม้หลากหลายชนิด สำหรับโอกาส พิเศษ สามารถสอบถามราคาได้ราคาสามารถปรับได้ค่ะตามขนาดช่อค่าจัดส่งคิดตามระยะทาง ดอกไม้ในช่อ จะมีไฮเดรนเยีย 2 หัว กุหลาบสีพิเศษของเอกวาดอร์ , Spreay Rose สีขาว, Clematis สีม่วง แอบแซมด้วยดอกเดซี่ , คาเนชั้นสีน้ำตาลอ่อน เป็นสี