เรียนจัดดอกไม้ ในแจกัน 01/2564

เรียนจัดดอกไม้ ในแจกัน 01/2564

ภาพบรรยากาศ การเรียนจัดแจกันแบบส่วนตัวที่ร้าน ในช่วง Covid มีนักเรียนมาเรียนจัดดอกไม้หลากหลายอาชีพหลากหลายวัย จัดเสร็จสามารถนำกลับไปบ้านได้เลยนะคะ การเรียนการสอนของทางร้านจะเน้นการลงมือทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอน

สิ่งที่ได้รับ

  1. การเลือกดอกไม้
  2. การใช้สี
  3. การดูแลการตัดก้านการเตรียมดอกและใบ
  4. สถานที่ในการเลือกซื้อดอกไม้

Workshop จัดดอกไม้ แบบ Private
รายะละเอียดการเรียน Workshop จัดดอกไม้ และลงมือปฏิบัติ พร้อมภาพตัวอย่าง ที่ผ่านมา เรียนจัดช่อดอกไม้ เรียนจัดกระเช้าดอกไม้ สอนห่อช่อดอกไม้
Florist Course | เรียนจัดดอกไม้ ได้ลงมือทำทุกขั้นตอน
สอน ช่อ, แจกัน, กระเช้า และอื่น , ตัวอย่างการเรียนจัดดอกไม้ที่ผ่านมา มีทั้งแบบกลุ่มและแบบส่วนตัว ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ทุกคนจะได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอน สามารถนำผลงงานกลับบ้านได้เลยค่ะ