workshop เรียนจัดดอกไม้ 2 ชั่วโมง

workshop เรียนจัดดอกไม้ 2 ชั่วโมง


เรียนส่วนตัวสามารถเลือกจัดตามทรงที่ต้องการเรียนได้ (เลือกจากงานของร้านนะคะ) จะมากับพี่น้องหรือเพื่อนสามารถให้ราคากลุ่มได้ค่ะ
ใช้ดอกไม้นำเข้าทั้งหมดในการเรียนนะคะ จัดเสร็จนำผลงานกลับบ้านได้พร้อมความรู้และเทคนิคที่นำไปใช้งานได้จริง
คอร์สของเราให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน
ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้ค่ะ

🏠สถานที่เรียน: ร้าน Sweetflower ซอยรัชดา 19