ช่อ Waxflower (แวกซ์ฟลาวเวอร์) สีชมพู

ช่อ Waxflower (แวกซ์ฟลาวเวอร์)  สีชมพู

Chamelaucium หรือที่ตลาดดอกไม้บ้านเราเรียกว่าดอก wax (แวกซ์)  ลักษณะของต้นไม้ชนิดนี้เป็นไม้พุ่มยืนต้นสูง 2-4  เมตรเป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างทน  ที่ปากคลองตลาด wax ส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากจีนมีให้เห็นอยู่สองสามสี ขาว , ชมพูเข้ม, ชมพูอ่อน  มีของตลอดทั้งปี แต่บางช่วงจำนวนดอกก็จะน้อยลงบ้าง (ราคาก็มีการขึ้นลงตามช่วงเวลา)