workshop จัดแจกัน

เรียนจัดแจกันดอกไม้ แบบส่วนตัว

ภาพบรรยากาศการเรียนจัดดอกไม้

เรียนจัดแจกันดอกไม้ แบบส่วนตัว

เรียนส่วนตัวสามารถเลือกจัดตามทรงที่ต้องการเรียนได้ (เลือกจากงานของร้านนะคะ) จะมากับพี่น้องหรือเพื่อนสามารถให้ราคากลุ่มได้ค่ะ ใช้ดอกไม้นำเข้าทั้งหมดในการเรียนนะคะ จัดเสร็จนำผลงานกลับบ้านได้พร้อมความรู้และเทคนิคที่นำไปใช้งานได้จริง คอร์สของเราให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ

เรียนจัดแจกันแบบปักในโฟมดอกไม้

ภาพบรรยากาศการเรียนจัดดอกไม้

เรียนจัดแจกันแบบปักในโฟมดอกไม้

เรียนส่วนตัวสามารถเลือกจัดตามทรงที่ต้องการเรียนได้ (เลือกจากงานของร้านนะคะ) จะมากับพี่น้องหรือเพื่อนสามารถให้ราคากลุ่มได้ค่ะ ใช้ดอกไม้นำเข้าทั้งหมดในการเรียนนะคะ จัดเสร็จนำผลงานกลับบ้านได้พร้อมความรู้และเทคนิคที่นำไปใช้งานได้จริง คอร์สของเราให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ

เรียนจัดแจกันดอกไม้ ชวนคนรักมาเรียนแบบส่วนตัว

เรียนจัดดอกไม้

เรียนจัดแจกันดอกไม้ ชวนคนรักมาเรียนแบบส่วนตัว

กิจกรรมในช่วงวันหยุดที่ทำให้ คนที่รักดอกไม้และคนที่เรารักได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนแบบส่วนตัว ถ้าหากชวนเพื่อนหรือคนรักมาเรียนด้วย สามารถให้ราคาพิเศษได้ เราใช้ดอกไม้นำเข้าทั้งหมดในการเรียน จัดเสร็จนำผลงานกลับบ้านได้ พร้อมความรู้และเทคนิคที่นำไปใชงานได้จริง คอร์สของเราให้

เรียนจัดแจกันดอกไม้สด

workshop จัดแจกัน

เรียนจัดแจกันดอกไม้สด

เรียนส่วนตัวสามารถเลือกจัดตามทรงที่ต้องการเรียนได้ (เลือกจากงานของร้านนะคะ) จะมากับพี่น้องหรือเพื่อนสามารถให้ราคากลุ่มได้ค่ะ จัดเสร็จนำผลงานกลับบ้านได้พร้อมความรู้และเทคนิคที่นำไปใช้งานได้จริง คอร์สของเราให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน ไม่มีพื

เรียนจัดดอกไม้ ในภาชนะแบบใช้ floral foam

เรียนจัดดอกไม้

เรียนจัดดอกไม้ ในภาชนะแบบใช้ floral foam

ผลงานฝีมือนักเรียนค่ะ เรียนส่วนตัวสามารถเลือกจัดตามทรงที่ต้องการเรียนได้นะคะ จัดเสร็จนำผลงานกลับบ้านได้พร้อมความรู้และเทคนิคที่นำไปใช้งานได้จริง นักเรียนจะได้เรียนรู้ • การเลือกซื้อดอกไม้และการดูแลรักษา • การเลือกใช้โทนสี • วิธีการจัดดอกไม้ และลงมือปฏิบั

Private Workshop จัดแจกันดอกไม้ และจัดดอกไม้แนวนอน

ภาพบรรยากาศการเรียนจัดดอกไม้

Private Workshop จัดแจกันดอกไม้ และจัดดอกไม้แนวนอน

การเรียนจัดดอกไม้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ สามารถนำปรับไปใช้กับงานหรือชีวิตประจำวันได้แจกันดอกไม้สด และการจัดดอกไม้แนวนอน workshop วันที่ 2019-10-13 Workshop เรียนจัดดอกไม้รายะละเอียดการเรียน Workshop จัดดอกไม้ และลงมือปฏิบัติ พร้อมภาพตัวอย่าง ที่ผ่านมา เรียนจัดช่

Private Workshop แจกันใน Flora Foam และ จัดดอกไม้ในกระเช้า

ภาพบรรยากาศการเรียนจัดดอกไม้

Private Workshop แจกันใน Flora Foam และ จัดดอกไม้ในกระเช้า

การจัดดอกไม้ในภาชนะแบบกระเช้าและแจกัน สามารถนัดเรียนส่วนตัวได้ค่ะ โดยจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อหนึ่งชิ้นงาน เมื่อจัดเสร็จแล้วสามารถนำดอกไม้และภาพชนะที่เรียนกลับบ้านได้เลย สิ่งที่แตกต่างจากการจัดช่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมคือ การเซ็ตโอเอซิส workshop วันที