Private Workshop จัดแจกันดอกไม้ และจัดดอกไม้แนวนอน

Private Workshop จัดแจกันดอกไม้ และจัดดอกไม้แนวนอน

การเรียนจัดดอกไม้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ สามารถนำปรับไปใช้กับงานหรือชีวิตประจำวันได้แจกันดอกไม้สด และการจัดดอกไม้แนวนอน

workshop วันที่ 2019-10-13

Workshop เรียนจัดดอกไม้
รายะละเอียดการเรียน Workshop จัดดอกไม้ และลงมือปฏิบัติ พร้อมภาพตัวอย่าง ที่ผ่านมา เรียนจัดช่อดอกไม้ เรียนจัดกระเช้าดอกไม้ สอนห่อช่อดอกไม้