Carnation

ตัวอย่างงานช่อเริ่ม 1500 บาท

Bouquet

ตัวอย่างงานช่อเริ่ม 1500 บาท

งานด่วนที่ลูกค้าทุกคนถามมา เราสามารถทำให้ได้หากไม่ระบุดอกไม้ เพียงระบุงบประมาณให้เรา ช่อดอกไม้ราคาเริ่มต้น 1500 บาทค่าจัดส่งคิดตามระยะทาง โดยตัวดอกไม้ให้ทางร้านเลือกให้ เป็นเงื่อนไขที่เราเสนอลูกค้าทุกครั้งที่ต้องการช่อด่วน ถ้าไม่ติดคิวงานเราสามารถจัดทำให้