ดอกโบตั๋น peony สวยงามและมีกลิ่นหอม

ดอกโบตั๋น peony สวยงามและมีกลิ่นหอม

ลักษณะของดอกไม้จะเป็นดังรูปข้างล่างนี้ เป็น Queen of Spring (ราชินีแห่งฤดูใบไม้ผลิ) มีลักษณหัวค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับลักษณะของก้าน  

ดอกโบตั๋นจะเติบโตช่วง ฤดูใบไม้ผลิ(Spring) ถึง ฤดูใบไม้ร่วง(Autumn) ช่วงกลางๆปีทางร้านจะเริ่มนำเข้ามาขายกัน ราคาจะไม่สูงมากเหมาะที่จะให้ ในโอกาสพิเศษ เพราะว่าเป็นดอกไม้ที่สวยและมีกลิ่นหอม

ส่วนใหญ่ที่เราใช้กันในร้านดอกไม้จะเป็น Herbaceous Peony (Video เพิ่มเติม)

ตัวอย่างช่อที่ใช้ดอกโบตั๋นเข้าช่อรวมกับดอกไม้อื่นๆ

ทดลองเลี้ยง Peony ดอกโบตั๋นจีน
> เลี้ยง peony ในแจกันไม่ยากอย่างที่คิด ...เพื่อหาอายุเฉลี่ยในแจกันบทความที่เคยพูดถึงดอกพีโอนี ดอกโบตั๋น peony สวยงามและมีกลิ่นหอมลักษณะของดอกไม้จะเป็นดังรูปข้างล่างนี้ เป็นQueen of Spring(ราชินีแห่งฤดูใบไม้ผลิ) มีลักษณหัวค่อนข้างใหญ่เมื่อเทียบกับลักษณะของก้านดอกโบตั๋นจะเติบโตช่วง ฤดูใบไม้ผลิ(S…

แหล่งที่มาข้อมูล

Peony Care | Tree Herbaceous Intersectional
How to care for peonies. Tree, herbaceous and intersectional peony care. Disease prevention, fertilizing peonies, peonies and ants, cut flowers, and dividing peonies .