จัดดอกไม้ในกระเช้าผลไม้ size ใหญ่

จัดดอกไม้ในกระเช้าผลไม้ size ใหญ่

กระเช้าผลไม้หรือสินค้าสามารถส่งมาให้ทางร้านจัดได้นะครับ หากสินค้าหรือผลไม้มีขนาดใหญ่ ทางร้านจะต้องขอเวลาจัดหาภาชนะเพิ่มเติมนะครับ