Daisy (เดซี่) เขารักฉัน หรือ เขาไม่รักฉัน และการดูแลดอกไม้

Daisy (เดซี่) เขารักฉัน หรือ เขาไม่รักฉัน และการดูแลดอกไม้
หมือนความทรงจำ ในวัยเด็กเคยได้ยินเรื่องนี้มาว่า จะมีเกมส์หนึ่งทีเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย ดึงกลีบดอกเดซี่ออก แล้วนึกในใจถึงคนที่รักหรือแอบชอบ ดึงกลีบออกแล้วพูดว่า “เขารักฉัน” ดึงอีกกลีบออกแล้วพูดว่า “เขาไม่รักฉัน” ไปเรื่อยๆบางทีก็จะพูดเหลือแค่ “รัก” กับ “ไม่รัก” จนหมดทุกกลีบก็จะรู้ว่าสุดท้ายคนที่เรารักหรือแอบชอบ รู้สึกยังไงกับเรา

เคยเป็นไหม เวลาที่เราไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยเหตุผล จนทำให้ต้องพึ่งพาธรรมชาติให้ตัดสินแทน ….. ดึงมันจนหมดก็คงยังไม่พอใจในคำตอบอยู่ดี

ที่ร้านดอกไม้ SweetFlower By Issaree เราเลือกใช้ดอกเดซี่อยู่บ่อยๆ เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่มีขนาดเล็กและเหมาะกับการเป็นตัวแซมหรือปักลงใจแจกัน

ขั้นตอนการเตรียม ดอกเดซี่(Daisy)ฮอลแลนด์ ก่อนเก็บเข้าตู้

  1. ขั้นตอนแรกเตรียมถังน้ำและแจกัน ควรจะเป็นน้ำที่สะอาด หากใช้น้ำประปาควรระวังคลอรีนที่อยู่ในน้ำ ด้วยนะครับ
เตรียมถังน้ำและแจกัน

2. แกะออกจากห่อระวังกลีบดอกพันกัน

นำมาวางเพื่อรอเอาใบออก

3. นำใบส่วนล่างออก เนื่องจากเวลาที่แช่ในแจกัน ควรจะไม่ให้ส่วนใบจมอยู่ในน้ำเพราะอาจจะทำให้น้ำสกปรกไวและทำให้การดูดน้ำขึ้นไปเลี้ยงดอกไม้นั้นลดน้อยลงหลังจากนำใบออกให้ตัดก้านส่วนปลายและนำแช่น้ำทันที

เอาใบออกแล้ว

4. นำเข้าตู้แช่เพื่อเก็บรักษา และควรเปลี่ยนน้ำในแจกันและตัดก้านทุก 2–3 วัน

ใส่แจกันรอเก็บเข้าตู้


สุดท้ายเราก็ต้องจบแบบขายของ ภาพด้านล่างเป็นผลงานของทางร้านเราที่ใช้ดอกเดซี่พันธ์ต่างๆ