ช่อกลม กุหลาบ Candlelight

ช่อกลม กุหลาบ Candlelight

ช่อกุลาบทรงกลม ที่นำดอกกุหลาบชื่อ Candlelight นำเข้าจาก เอเกวาดอร์ โทนสีขาวออกเหลืองอ่อนๆ  เป็นสายพันธ์ุที่ดอกค่อนข้างใหญ่ แซมด้วยใบยูคาลิปตัส