ช่อดอกไม้ กุหลาบ และ Green Viburnum

ช่อดอกไม้ กุหลาบ และ Green Viburnum

ช่อผสมดอกไม้ที่มีดอกหลักเป็น กุหลาบ Mondail และ Gerbera Holland โดยในช่อนี้จะ มีดอกที่เป็นพุ่มเล็กๆสีเขียวแซมอยู่ ในท้องตลาดบ้านเราจะเรียกว่า Snow ball หรือ green viburnum ตัวก้านจะค่อนข้างอ่อน