workshop กล่องดอกไม้

Workshop กุหลาบ preserve จัดลงกล่อง

เรียนจัดดอกไม้

Workshop กุหลาบ preserve จัดลงกล่อง

ของขวัญชิ้นพิเศษที่ทำด้วยตัวเอง ประทับใจคนรับแน่นอนค่ะ เพราะทำด้วยความตั้งใจ 🥰 เรียนส่วนตัวสามารถเลือกจัดตามทรงที่ต้องการเรียนได้นะคะ จะมากับพี่น้องหรือเพื่อนสามารถให้ราคากลุ่มได้ค่ะ จัดเสร็จนำผลงานกลับบ้านได้พร้อมความรู้และเทคนิคที่นำไปใช้งานได้จริง • การเลือกซื

เรียนจัดดอกไม้ในกล่อง

เรียนจัดดอกไม้

เรียนจัดดอกไม้ในกล่อง

เรียนส่วนตัวสามารถเลือกจัดตามทรงที่ต้องการเรียนได้ (เลือกจากงานของร้านนะคะ) จะมากับพี่น้องหรือเพื่อนสามารถให้ราคากลุ่มได้ค่ะ จัดเสร็จนำผลงานกลับบ้านได้พร้อมความรู้และเทคนิคที่นำไปใช้งานได้จริง คอร์สของเราให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติเองทุกขั้นตอน ไม่มีพื