workshop จัดกระเช้า

workshop จัดกระเช้าดอกไม้  August 2022

ภาพบรรยากาศการเรียนจัดดอกไม้

workshop จัดกระเช้าดอกไม้ August 2022

Flower Class ผลงานนักเรียน เรียนส่วนตัวสามารถเลือกจัดตามทรงที่ต้องการเรียนได้ (เลือกจากงานของร้านนะคะ) จะมากับพี่น้องหรือเพื่อนสามารถให้ราคากลุ่มได้ค่ะ ใช้ดอกไม้นำเข้าทั้งหมดในการเรียนนะคะ จัดเสร็จนำผลงานกลับบ้านได้พร้อมความรู้และเทคนิคที่นำไปใช้งานได้จริง คอร์สของเราให้นักเรี

เรียนจัดกระเช้าดอกไม้ แบบส่วนตัว June 2022

ภาพบรรยากาศการเรียนจัดดอกไม้

เรียนจัดกระเช้าดอกไม้ แบบส่วนตัว June 2022

Flower Class ผลงานนักเรียน เรียนส่วนตัวสามารถเลือกจัดตามทรงที่ต้องการเรียนได้ (เลือกจากงานของร้านนะคะ) จะมากับพี่น้องหรือเพื่อนสามารถให้ราคากลุ่มได้ค่ะ ใช้ดอกไม้นำเข้าทั้งหมดในการเรียนนะคะ จัดเสร็จนำผลงานกลับบ้านได้พร้อมความรู้และเทคนิคที่นำไปใช้งานได้จริงคอร์สของเราให้นักเรียนได้

เรียนจัดกระเช้าดอกไม้

เรียนจัดดอกไม้

เรียนจัดกระเช้าดอกไม้

08/2020 ผลงานฝีมือนักเรียนค่ะ เรียนส่วนตัวสามารถเลือกจัดตามทรงที่ต้องการเรียนได้นะคะ จัดเสร็จนำผลงานกลับบ้านได้พร้อมความรู้และเทคนิคที่นำไปใช้งานได้จริง นักเรียนจะได้เรียนรู้ • การเลือกซื้อดอกไม้และการดูแลรักษา • การเลือกใช้โทนสี • วิธีการจัดดอกไม้และลงมื

เรียนจัดดอกไม้ ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้

เรียนจัดดอกไม้

เรียนจัดดอกไม้ ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้

12/2020 ผลงานฝีมือนักเรียนค่ะ เรียนส่วนตัวสามารถเลือกจัดตามทรงที่ต้องการเรียนได้นะคะ จัดเสร็จนำผลงานกลับบ้านได้พร้อมความรู้และเทคนิคที่นำไปใช้งานได้จริง นักเรียนจะได้เรียนรู้ - การเลือกซื้อดอกไม้และการดูแลรักษา - การเลือกใช้โทนสี - วิธี

บรรยากาศการเรียนจัดกระเช้า เดือนมีนาคม 2021

เรียนจัดดอกไม้

บรรยากาศการเรียนจัดกระเช้า เดือนมีนาคม 2021

วันที่ 03/2021 เรียนส่วนตัวสามารถเลือกจัดตามทรงที่ต้องการเรียนได้นะคะ จัดเสร็จนำดอกไม้กลับบ้านได้พร้อมความรู้และเทคนิคที่นำไปใช้งานได้จริง นักเรียนจะได้เรียนรู้ • การเลือกซื้อดอกไม้และการดูแลรักษา • การเลือกใช้โทนสี • วิธีการจัดดอกไม้และการห่อช่อดอกไม้ คอร์

บรรยากาศการเรียนจัดกระเช้าดอกไม้

Flower Basket

บรรยากาศการเรียนจัดกระเช้าดอกไม้

เดือน 01/2021 ผลงานฝีมือนักเรียนค่ะ เรียนส่วนตัวสามารถเลือกจัดตามทรงที่ต้องการเรียนได้นะคะ จัดเสร็จนำดอกไม้กลับบ้านได้พร้อมความรู้และเทคนิคที่นำไปใช้งานได้จริง นักเรียนจะได้เรียนรู้ • การเลือกซื้อดอกไม้และการดูแลรักษา • การเลือกใช้โทนสี • วิธี

Private Flower Basket

ภาพบรรยากาศการเรียนจัดดอกไม้

Private Flower Basket

4 Nov 2018 เรียนจัดกระเช้าดอกไม้ สิ่งที่ได้เรียน 1. การเลือกดอกไม้ 2. การใช้สี 3. การดูแลการตัดก้านการเตรียมดอกและใบ 4. สถานที่ในการเลือกซื้อดอกไม้ คลิกเพื่อดูรายละเอียดคอร์สและราคา Workshop เรียนจัดดอกไม้รายละเอียด การเรียนจัดดอกไม้ และ ราคาพร้อมภาพตัวอย่าง ที

Private Workshop แจกันใน Flora Foam และ จัดดอกไม้ในกระเช้า

ภาพบรรยากาศการเรียนจัดดอกไม้

Private Workshop แจกันใน Flora Foam และ จัดดอกไม้ในกระเช้า

การจัดดอกไม้ในภาชนะแบบกระเช้าและแจกัน สามารถนัดเรียนส่วนตัวได้ค่ะ โดยจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อหนึ่งชิ้นงาน เมื่อจัดเสร็จแล้วสามารถนำดอกไม้และภาพชนะที่เรียนกลับบ้านได้เลย สิ่งที่แตกต่างจากการจัดช่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมคือ การเซ็ตโอเอซิส workshop วันที