Pink Ohara

ช่อกุหลาบหอม Pink O'hara

รวมรูปภาพผลงานของทางร้าน

ช่อกุหลาบหอม Pink O'hara

ช่อนี้ทางร้านเลือกใช้ดอกกุหลาบ สายพันธ์ุที่ชื่อ Pink O'hara เป็นกุหลาบนำเข้าจากจีน จุดเด่นคือมีกลิ่นหอมอ่อนๆ (กุหลาบตัดดอก (cut rose) ส่วนใหญ่ที่ใช้กันในร้านดอกไม้จะไม่มีกลิ่น) ดอกแซมต่างๆในช่อนี้มี carnation, scabiosa