blue

ช่อดอกไม้ โทนฟ้าน้ำเงินขาว ไซต์ใหญ่

รวมรูปภาพผลงานของทางร้าน

ช่อดอกไม้ โทนฟ้าน้ำเงินขาว ไซต์ใหญ่

จากโจทย์ที่ลูกค้าแจ้งมาให้ ทำช่อโทนสี น้ำเงินฟ้าขาว ของ Brand น้ำดื่ม Nestle PureLife ทางร้านได้ทำการสั่งจองดอกกุหลาบน้ำเงิน ของเอกวาดอร์ไว้ล่วงหน้าให้  กุหลาบสีนี้เป็นสีพิเศษจะเป็นกุหลาบที่ทำสีมาจากทางสวนเลย แซมด้วยกุหลาบ Mondial และเยอบีร่าสีขาวของฮอลแลนด์

รวมภาพ ช่อกุหลาบดอกเดียว

black

รวมภาพ ช่อกุหลาบดอกเดียว

signature ของทางร้านเราเช่นกัน กับช่อกุหลาบ 1 ดอก ความมีเอกลักษณ์ของช่อเป็นสิ่งที่ทางร้านเราให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ เป็นเหตุผลที่เราเลือกใช้กุหลาบที่แตกต่างจากท้องตลาด กุหลาบเอกวาดอร์ สี และสายพันธ์ที่ทนทาน บวกกับดอกไม้แห้งชนิดต่างๆ กุหลาบเอกวาดอร์ ทำไมจึ