แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ สั่งล่วงหน้า 1 อาทิตย์

แจกันดอกไม้ประดิษฐ์ สั่งล่วงหน้า 1 อาทิตย์

งานดอกไม้ประดิษฐ์ของทางร้านจะจัดและออกแบบใหม่ทุกงานไม่สามารถจัดให้เหมือนแบบได้ เนื่องจากบางช่วงเวลาไม่สามารถหาดอกไม้เหมือนแบบที่เคยขึ้นไปแล้วได้  

**ลูกค้าสามารถแจ้งโทนสีและงบได้**