ตัวอักษรประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์. สามารถนำไปใส่กรอบหรือวางแต่งบ้านได้ – SweetFlower by Issaree